I KONFERENCJA SEKTOROWEJ RADY DS. KOMPETENCJI W BUDOWNICTWIE Drukuj
czwartek, 23 stycznia 2020

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na I KONFERENCJĘ SEKTOROWEJ RADY DS. KOMPETENCJI W BUDOWNICTWIE, która odbędzie się dnia 30 stycznia 2020 r. w Warszawie,  w Hotelu Holiday Park przy ulicy Heroldów 1b.

   Wkrótce miną trzy lata działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie. Członkami Rady są przedstawiciele różnych grup interesariuszy zaangażowanych w działania na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego w sektorze budowlanym:  przedsiębiorców, związków zawodowych i pracodawców, organizacji branżowych, szkół i uczelni wyższych, instytucji rynku pracy, placówek badawczych i ministra właściwego ds. budownictwa. Działalność Rady prowadzona jest w czterech grupach roboczych zajmujących się najważniejszymi problemami związanymi z kształceniem i szkoleniem zawodowym dla potrzeb sektora budowlanego.

   30 stycznia 2020 r. będziemy mieli okazję zaprezentować Państwu nie tylko dotychczasowe rezultaty działań Rady, ale też problemy, których rozwiązanie będzie decydowało o jakości pracy w polskim budownictwie w nadchodzących dziesięcioleciach. Liczymy przy tym na Państwa opinie i refleksje dotyczące stanu edukacji i szkolenia dla budownictwa, kwalifikacji  i kompetencji niezbędnych dla jego rozwoju, pożądanych zmian jakościowych i organizacyjnych w tym obszarze.

   Bardzo liczymy na Państwa udział w I KONFERENCJI SEKTOROWEJ RADY DS. KOMPETENCJI W BUDOWNICTWIE.  Zapraszamy do rejestracji uczestników z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego, który znajduje się pod linkiem:

https://konferencja-sektorowej-rady-ds-kompetencji-w-budownictwie.konfeo.com/pl/groups

   Liczba miejsc jest ograniczona. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego otrzymają Państwo potwierdzenie zgłoszenia na wskazany adres e-mail.

Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na konferencję.

Z poważaniem 

/-/ Zbigniew Janowski

Animator Działań Rady

I Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie realizowana jest w ramach projektu zatytułowanego ‘Sektorowa Rada ds. kompetencji w budownictwie’  nr POWR.02.12.00-00-0006/16-01, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

W załączeniu: Program konferencji.

alt