Na konferencji: „Rewitalizacja: Tradycja i nowe miejskie pejzaże” o przebudowie i modernizacji siedziby PIIB Drukuj
wtorek, 22 października 2019

altW dniach 16-17 października 2019 r. w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie odbyła się Sesja Konserwatorska pt. „Rewitalizacja: Tradycja i nowe miejskie pejzaże”. Zaprezentowano siedzibę PIIB, jako przykład przebudowy, modernizacji i renowacji obiektu.

Tegorocznej XI Konferencji „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny” przyświecało hasło  „Rewitalizacja: tradycja i nowe miejskie pejzaże”. Cykliczne wydarzenie, organizowane jest przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP.

altW gronie architektów, inwestorów i deweloperów, jak również przedstawicieli służb konserwatorskich administracji rządowej i samorządowej podejmowana jest problematyka rewitalizacji i zarządzania  zabytkowymi zespołami architektonicznymi i układami urbanistycznymi.

W tym roku, w większym stopniu niż do tej pory debata skoncentrowała  się na działaniach, środkach i metodach, które prowadzą do skutecznego zespolenia martwej tkanki urbanistycznej z żywym organizmem miejskiego kontekstu. Problem ten jest istotny zarówno w wypadku dużych zespołów poprzemysłowych rewitalizowanych wobec braku odpowiedniego otoczenia miejskiego, jak i w warunkach waloryzacji zespołów zabytkowych w czynnej, dominującej tkance miejskiej.

Tegoroczne spektrum przypadków obejmowało  działania podejmowane na rzecz ochrony zabytków w skali całego kraju. Pokazano inwestycje konserwatorsko – architektoniczne, a wśród nich m.in. siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1, jako przykład przebudowy,  modernizacji i renowacji obiektu w bloku tematycznym: Rewitalizacja i projektowanie architektoniczne a szacunek do dziedzictwa.

altPrezentacji i omówienia studium przypadku dokonali architekci: Dorota Morelewska i Mariusz Ścisło oraz wykonawca odresturowanych elewacji - Konrad Grabowski. Polską Izbę Inżynierów  Budownictwa reprezentowali: Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB i przewodnicząca Zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy ulicy Kujawskiej 1 w Warszawie oraz  Adam Kuśmierczyk, dyrektor Krajowego Biura PIIB. Uczestniczył także Marek Rabcewicz, kierownik budowy.