Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 

 

Aktualności

Informacje bieżące
Komunikaty dla członków
Konferencje
Po godzinach

Od 1 października 2009 roku stronę przygotowuje Urszula Kieller-Zawisza

Komunikat PDF Drukuj Email
wtorek, 02 listopada 2010

Zaświadczenia elektroniczne o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Polska Izba Inżynierów Budownictwa uruchomiła internetową usługę dającą możliwość uzyskania przez członków oryginalnych zaświadczeń potwierdzających członkostwo w Izbie w postaci elektronicznej. Pobranie zaświadczeń o członkostwie możliwe jest bezpośrednio z portalu PIIB.

.

(zobacz. Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa)

 

W portalu będą dostępne elektroniczne zaświadczenia których ważność rozpoczyna się od 1 stycznia 2011 roku i później. Zaświadczenia z wcześniejszym początkiem okresu ważności nie będą dostępne w serwisie.

Zaświadczenia o członkostwie w Izbie postaci elektronicznej będą tworzone (generowane) zgodnie z rytmem opłacania składek przez członków i będą dostępne dla zalogowanych użytkowników (członków Izby) portalu PIIB.

Dostęp do zaświadczeń w postaci elektronicznej członkowie PIIB uzyskają po zalogowaniu się na stronie www.piib.org.pl (patrz rys. 1). Hasło tymczasowe do pierwszej rejestracji w portalu zostanie przesłane indywidualnie i dołączone do 11 numeru Inżyniera Budownictwa. Aktywacja konta, oprócz podania dostarczonego hasła tymczasowego, wymagać będzie weryfikacji na podstawie numeru PESEL oraz adresu e-mail członka. Po zalogowaniu się do wewnętrznego portalu, członek PIIB uzyska dostęp do listy swoich zaświadczeń, które będzie mógł zapisać na dysku twardym swojego komputera lub na przenośnym elektronicznym nośniku danych.

rys.1 Strona logowania do serwisu elektronicznych zaświadczeń.

W roku 2011 Polska Izba Inżynierów Budownictwa będzie wydawać równolegle zaświadczenia członkowskie w dwóch postaciach:
•    tradycyjne zaświadczenie w postaci papierowej
•    zaświadczenie w postaci elektronicznej.

Zaświadczenie o członkostwie w postaci elektronicznej będą miały postać pliku PDF zgodnego ze wzorem tradycyjnych papierowych zaświadczeń i będą opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem cyfrowym przewodniczącego danej okręgowej izby lub innej upoważnionej osoby. Wzór elektronicznego zaświadczenia przedstawia rys. 2. Fakt podpisania dokumentu będzie symbolizowany przez ikonkę podpisu elektronicznego w lewym dolnym rogu pliku PDF.

Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.

rys.2 Wzór elektronicznego zaświadczenia członkostwa w Izbie.

Aby zweryfikować podpis elektroniczny w dokumencie PDF zaświadczenia, należy otworzyć zaświadczenie w programie Acrobat Reader oraz kliknąć na symbol znajdujący się w lewym dolnym rogu zaświadczenia. Zostanie otwarte okienko wyświetlające informacje o złożonym na dokumencie podpisie z podaniem informacji o osobie podpisującej i dacie podpisania dokumentu.

Dodatkowo zaświadczenia niezależnie od formy będą zawierać unikalny kod weryfikacyjny, dzięki któremu będzie można jednoznacznie sprawdzić wiarygodność zaświadczenia na stronie internetowej PIIB (www.piib.org.pl).

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa