Podpis kwalifikowany oraz kwalifikowana pieczęć elektroniczna.

 

W porozumieniu z zarządem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przygotowaliśmy dla Państwa kompleksową ofertę na kwalifikowany podpis elektroniczny oraz kwalifikowaną pieczęć elektroniczną.

Podpis kwalifikowany

Podpis elektroniczny jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną.

Charakteryzuje się tym, że:

 • Jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis.

 • Jest sporządzany za pomocą (podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis) elektronicznych bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego.

 • Jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

Kwalifikowany podpis elektroniczny umożliwia m.in.:

 • Podpisywanie wniosków budowlanych, elektronicznych dzienników budowlanych i cyfrowych projektów budowlanych.

 • Składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych.

 • Elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS.

 • Podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia).

 • Komunikacje w obrębie platformy ePUAP.

 • Podpisywanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK).

 • Udział w aukcjach i przetargach elektronicznych.

 • Zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej.

Procedura uzyskania podpisu kwalifikowanego

 1. Wybierz odpowiednią ścieżkę uzyskania podpisu:

 2. Zostaniesz przekierowany na nasz sklep internetowy z odpowiednim produktem.

 3. Kup kwalifikowany podpis elektroniczny przez nasz sklep.

 4. Po otrzymaniu przesyłki skontaktuj się z jednym z naszych punktów partnerskich w celu umówienia spotkania (potwierdzenia tożsamości).

 5. Udaj się do wybranego punktu partnerskiego. Nie zapomnij o zabraniu ze sobą faktury i dokumentu tożsamości (Dowód osobisty/Paszport/Karta Stałego Pobytu). Spotkanie potrwa ok. 20 minut - podpis będzie gotowy do użytku od razu po pomyślnej weryfikacji.

UWAGA! Istnieje możliwość wydania podpisu u Klienta. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

Informacja dla posiadaczy kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny, któremu wygasa ważność? Możesz przejść procedurę całkowicie online. Zapoznaj się z ofertą na naszej stronie, gdzie przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę.

 

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna

Jest to kwalifikowana usługa zaufania wydawana dla podmiotów posiadających osobowość prawną (np. firmy, instytucje, podmioty publiczne). Umożliwia ona pieczętowanie dowolnych dokumentów, plików przy użyciu jedynie danych firmowych. 

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna zapewnia:

 • Autentyczność dokumentu –  źródło pochodzenia dokumentu, możliwość zidentyfikowania podmiotu, który wydał dany dokument.

 • Integralność dokumentu – gwarancja niezmienności danych od czasu opieczętowania.

 • Ochrona danych osobowych - w pieczęci znajdują się jedynie dane podmiotu (nazwa oraz NIP).

 • Przyspieszenie procesów - umożliwia automatyzację procesów i znakowania dokumentów, istnieje możliwość integracji z systemami generującymi dokumenty. 

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna może być wykorzystana do:

 • Wydawanych zaświadczeń urzędowych np. przyjęcie wniosków budowlanych, elektronicznych dzienników budowlanych i cyfrowych projektów budowlanych.

 • Firmowej korespondencji elektronicznej.

 • Dokumentów prawnych.

 • Dokumentów dotyczących zaproszeń do złożenia oferty, postępowań przetargowych.

 • Faktur elektronicznych.

 • Potwierdzeń zawarcia transakcji w usługach online.

Procedura uzyskania kwalifikowanej pieczęci elektronicznej

 1. Wybierz odpowiednią ścieżkę zakupu: „Kwalifikowana pieczęć elektroniczna”

 2. Zostaniesz przekierowany na nasz sklep z odpowiednim produktem.

 3. Kup kwalifikowaną pieczęć elektroniczną przez nasz sklep.

 4. Wypełnij odpowiedni wniosek otrzymany od nas po zakupie.

 5. Podpisz wniosek kwalifikowanym podpisem lub udaj się do jednego z naszych punktów partnerskich w celu dokonania weryfikacji.

 6. Po wygenerowaniu klucza otrzymasz odpowiedni zestaw kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.

 


 Oto zestawienie elektronicznych poświadczeń, które są aktualnie wykorzystywane w Polsce. Część z nich jest dostępna bezpłatnie. Usługi płatne członkowie PIIB mogą wykupić po preferencyjnych cenach.

 

Obecnie możemy wyróżnić poniższe rodzaje podpisu elektronicznego (e-podpisu): 

 

1. Zaawansowany podpis elektroniczny (BEZPŁATNY)

 

 • Podpis osobisty – e-dowód. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. Więcej informacji po adresem: https://www.gov.pl/web/e-dowod
 • Profil zaufany – podpis   To narzędzie, dzięki któremu można potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji oraz podpisać dokument podpisem zaufanym. Profil służy tylko do kontaktów z administracją publiczną (urzędami, ministerstwami) i jest ważny przez 3 lata. Po upływie tego czasu można przedłużyć jego ważność na kolejne 3 lata. Może go założyć każdy, kto ma numer PESEL oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
  Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

 

2. Kwalifikowany podpis elektroniczny (PŁATNY)
To podpis elektroniczny, który posiada moc prawną podpisu własnoręcznego. Poświadczany jest za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, a więc certyfikatu umożliwiającego weryfikację osoby składającej podpis elektroniczny. W odróżnieniu od profilu zaufanego, za pomocą podpisu kwalifikowanego można nie tylko załatwiać sprawy urzędowe, ale także zawierać umowy na odległość (bez konieczności składania podpisu odręcznie i operowania papierowymi wersjami dokumentów), brać udział w aukcjach elektronicznych na platformach przetargowych, podpisywać zlecenia płatnicze.

 

Warto zwrócić uwagę, że wystawcami certyfikatu kwalifikowanego mogą być wyłącznie uprawnione do tego jednostki certyfikujące.

W związku z tym Polska Izba Inżynierów Budownictwa zawarła umowy z uprawnionymi jednostkami certyfikującymi na sprzedaż członkom PIIB podpisów kwalifikowanych w preferencyjnych cenach.

 

Oferty poszczególnych firm: