USTAWY

 1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

  Tekst ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374

 2. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Tekst ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000567

 3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695).

  Tekst ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000695

 4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.).

  Tekst ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19910800350

 

ROZPORZĄDZENIA

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz. U. poz. 434 z późn. zm.).

  Tekst rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000434

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz. U. poz. 434 z późn. zm.).

  Tekst rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000434

 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie  ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.).

  Tekst rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000491

 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 522).

  Tekst rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000522

 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie  przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji  podatkowych (Dz. U. poz. 563).

  Tekst rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000563

 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie  określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania  do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570).

  Tekst rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000570

 7. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14  kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 670).

  Tekst rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000670

 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

  Tekst rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000697

 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19 (Dz. U. poz. 728).

  Tekst rozporządzenia: http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000728

 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 748).

  Tekst rozporządzenia: http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000748

 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 749).

  Tekst rozporządzenia: http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000749