Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 
Nagrody Ministra Infrastruktury i Budownictwa za osiągnięcia w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. PDF Drukuj Email
czwartek, 23 marca 2017

10 lutego 2017 r. rozpoczęto 55 edycję Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Założeniem konkursu jest wyłonienie i upowszechnienie najwybitniejszych rozwiązań w dziedzinie architektury, budownictwa oraz planowania  i zagospodarowania przestrzennego charakteryzujących się wysokimi walorami jakościowymi i ekonomicznymi.

Konkurs ma duże znaczenie w upowszechnianiu i promowaniu wybitnych rozwiązań twórcach w dziedzinach mających bardzo duży wpływ na podnoszenie poziomu polskiego budownictwa.

Nagrody są przyznawane corocznie, przy czym w każdej z dziedzin może być przyznana jedna nagroda, w formie statuetki oraz trzy wyróżnienia, w formie dyplomów.

II.  Przedmiotem Konkursu w dziedzinie architektury i budownictwa są:

1. Projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych i ich zespołów, ze szczególnym zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych.

2. Projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych ze szczególnym zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku.

3. Projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych.

III.  Przedmiotem Konkursu w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego są:

1. Uchwalone studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

2. Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

3. Uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego województw.

Przedmiotem konkursu mogą być tylko te prace, które zostały już wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od:

  • rozpoczęcia użytkowania - w  przypadkach, o których mowa w pkt. II,
  • uchwalenia - w przypadkach, o  których mowa w pkt. III.

W konkursie mogą uczestniczyć:

1. W dziedzinie architektury i budownictwa – osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce zrealizowali prace, o których mowa w pkt II;

2. W dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego –  gminy i województwa.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą zgłaszać:

1. W konkursie w dziedzinie architektury i budownictwa – twórcy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonej pracy twórczej.

2. W konkursie w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, radni gmin, marszałkowie województw i inni członkowie zarządu województw, radni sejmików województw, w zakresie projektów dotyczących reprezentowanych przez nich odpowiednio gmin lub województw.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797571-p_1.htm

 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych