Uchwała nr 21/II/KKR/10

Krajowej Komisji Rewizyjnej
z dnia 15.04.2010 r.

w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych wynikających z protokołu planowej  kontroli z realizacji budżetu w 2009 roku


Zgodnie z § 3 pkt 1 ust. 1 Regulaminu KKR, obecni na posiedzeniu członkowie KKR w składzie:

Krystyna Korniak-Figa            - przewodnicząca
Wojciech Jędraszak            - wiceprzewodniczący
Urszula Kallik                - sekretarz
Grzegorz Kokociński            - członek
Janusz Komorowski            - członek
Andrzej Pieniążek            - członek
Paweł Piotrowiak            - członek


po zapoznaniu się z wynikami prac zespołu kontrolnego w zakresie realizacji budżetu przyjmują wnioski pokontrolne.

Wnioski:


1. Polityka finansowo-gospodarcza w 2009 r. realizowana była przez Krajową Radę zgodnie z założeniami budżetowymi. Podjęte przez KR uchwały finansowe w roku obrotowym zostały zrealizowane.

2. Na koniec 2009 r. uzyskano wynik finansowy netto (zysk) w wysokości 849 982,39 zł, wyższy z osiągniętych dotychczas, z wyjątkiem roku 2008 (2004 r.-787 279,25 zł, 2006 r. - 792 012,92 zł, 2007 r. -716 401,76 zł,
2008 r. -1 496 882, 06 zł).

3. Realizując wniosek pokontrolny KKR, Krajowa Rada w 2009 r powołała Zespół ds. opracowania informacji o warunkach nabycia nieruchomości przeznaczonej na siedzibę PIIB (uchwała nr19/R/09 z dnia 29.07.09 r), tym samym wskazała cel zagospodarowania  posiadanych  wolnych środków finansowych.