Raport „Analiza programów nauczania wyższych uczelni kształcących kadry dla budownictwa” Drukuj
wtorek, 08 maja 2012

Czując odpowiedzialność za przyszłe kadry polskiego budownictwa Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB przygotowała specjalny raport dotyczący realiów kształcenia na polskich uczelniach technicznych. Analizą zostały objęte: uniwersytety, wyższe szkoły zawodowe, uczelnie niepubliczne.

Wyniki przeprowadzonej analizy mówią m.in. że obecna struktura szkolnictwa wyższego nie sprzyja właściwemu kształceniu kadry inżynierskiej, a poziom kolejnych roczników absolwentów obniża się.

Zgodnie z opinią absolwentów i pracodawców, absolwent nie posiada umiejętności samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów technicznych.  Obserwuje się także stałe zmniejszanie liczby godzin nauczania m.in. w zakresie projektu architektonicznego, projektu urbanistycznego, projektu konstrukcyjnego, budownictwa i materiałów budowlanych. Występują niezgodności programowe studiów I i II stopnia.

Poniżej zamieszczamy pełną wersję raportu: „Analiza programów nauczania wyższych uczelni kształcących kadry dla budownictwa”.

Raport „Analiza programów nauczania wyższych uczelni kształcących kadry dla budownictwa” (pobierz plik pdf do wydruku)