Informacja dla osób, które zdobyły uprawnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej. To najnowszy –  z 4.11.2020 – projekt Ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną w kraju oraz wprowadzanymi przez Rząd RP dodatkowymi obostrzeniami w zakresie organizowania zgromadzeń, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB podjęła, w dniu 29 października 2020 r., uchwałę w sprawie odwołania jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, która miała rozpocząć się egzaminem pisemnym w dniu 4 grudnia 2020 r.

Uzasadnienie do uchwały PDF

Postulat cyfryzacji procesu budowlanego był podnoszony od wielu lat przez różne środowiska związane z budownictwem. Potrzeba takiej cyfryzacji uwypukliła się zwłaszcza w okresie pandemii.

 

Komisja Prawno-Regulaminowa PIIB przygotowuje projekt ustawy, której celem jest dostrzeżenie specyfiki obiektów liniowych w przepisach budowlanych.

 

Posiedzenie odbyło się w trybie wideokonferencji. Zatwierdzono uchwałę w sprawie XX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB w 2021 r., ustalono przyszłoroczny budżet na czasopismo PIIB „Inżynier Budownictwa” i omówiono ważne kwestie dotyczące cyfryzacji oraz szkoleń online.