Podczas XXVIII Zebrania Delegatów PZITS wybrano nowego prezesa, Zarząd Główny, skład Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz delegata do Rady Krajowej FSNT-NOT.

Przedmiotem badania jest prototyp oficjalnej aplikacji rządowej e-budownictwo. Opinie użytkowników zbierane są tylko do końca tego tygodnia!

Jest już dostępna elektroniczna wersja słownika zawierającego ponad 4500 terminów związanych z budownictwem wodnym i eksploatacją budowli hydrotechnicznych.

Słowa uznania i szacunku zostały ujęte w specjalnym apelu, który Polska Izba Inżynierów Budownictwa skierowała do przedstawicieli medycznych samorządów zawodów zaufania publicznego.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, która została rozszerzona o zagadnienia umożliwiające sporządzanie projektów i składanie wniosków w procesie budowlanym w formie elektronicznej.