Ostatnie w tej kadencji posiedzenie Prezydium KR PIIB odbyło się 8 czerwca br. w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1.

 

Spotkanie prowadził Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB. Jednogłośnie przyjęto porządek obrad i zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia, które miało miejsce 11 maja br.

 

Członkowie Prezydium KR PIIB zapoznali się z projektem Programu działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie kadencji 2022-2026 i wnieśli do niego kilka formalnych uwag. Prezes PIIB zaznaczył, że opracowany program jest szeroki i wskazuje tylko ogólne kierunki rozwoju. Dzięki temu obejmie również wszelkie nowe inicjatywy i pomysły, a także wyzwania, które mogą się pojawić w nowej kadencji. Dokument zostanie przekazany Komisji Wnioskowej na najbliższym zjeździe PIIB.

 

W dalszej części spotkania prezes KR PIIB omówił merytoryczne i organizacyjne przygotowania do XXI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB, który odbędzie się 24–25 czerwca br. w trybie stacjonarnym. Wszystkie materiały związane z wydarzeniem zostały przesłane do delegatów pocztą tradycyjną, natomiast pocztą elektroniczną wysyłane będą powiadomienia o dostępności dokumentów w wersji cyfrowej w portalu PIIB.

 

Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, przedstawił wyniki XXXIX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, którą rozpoczęto egzaminem testowym przeprowadzonym 27 maja br. Dopuszczono do niego 4036 osób. Ostatecznie przystąpiło do testu 3235 kandydatów, natomiast zdało go 2745 uczestników egzaminu (ok. 85% przystępujących).

– Aktualnie trwają egzaminy ustne, tylko w Lubuskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa już zostały one zakończone. Jako Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB wizytujemy przebieg egzaminów w części okręgowych izb. Po przerwie spowodowanej pandemią wróciliśmy do tej zasady. Planowany termin zakończenia sesji egzaminacyjnej to ostatnie dni czerwca – powiedział przewodniczący komisji.

Agnieszka Jońca, KROZ – koordynator, Krzysztof Latoszek, przewodniczący KKK PIIB

 

W trakcie obrad Zygmunt Rawicki, wiceprezes PIIB i przewodniczący Zespołu ds. organizacji jubileuszu XX-lecia samorządu zawodowego, poinformował o przygotowaniach związanych z uroczystością, która będzie miała miejsce 23 czerwca br. oraz podsumował roczne działania zespołu.

– Czas świętowania nie jest łatwy. Okoliczności, które się pojawiły – mówię tu o stanie wojny za naszą granicą i związanych z tym trudnościach ekonomicznych – nie sprzyjają szerokiemu świętowaniu. Jednak XX-lecie istnienia samorządu inżynierów budownictwa jest wydarzeniem na tyle ważnym, nie tylko dla naszego środowiska, ale także dla całego społeczeństwa, że powinniśmy je zaakcentować – wyjaśnił przez PIIB.

 

Zamykając posiedzenie, prezes Krajowej Rady PIIB serdecznie podziękował wszystkim członkom Prezydium za cztery lata współpracy w dobiegającej końca kadencji 2018–2022 i podkreślił, że życzy samorządowi inżynierów budownictwa dobrych decyzji podjętych na XXI Krajowym Zjeździe PIIB.

 

Tekst i fot.: Joanna Karwat