Spotkanie odbyło się 21 października br. w formie hybrydowej. Ośmiu członków komisji uczestniczyło w obradach w trybie stacjonarnym – w siedzibie PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, pozostali członkowie uczestniczyli w spotkaniu w formie online.

 

Posiedzenie prowadził mgr inż. Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. W trakcie obrad przekazał informacje z posiedzenia Krajowej Rady PIIB, które odbyło się 20 października br. (na zdj. powyżej: mgr inż. Krzysztof Latoszek, przewodniczący KKK PIIB, dr inż. Paweł Król z-ca przewodniczącego KKK PIIB, mgr inż. Janusz Jasiona sekretarz KKK PIIB).

 

mgr inż. Stanisław Żurawski, mgr inż. Radosław Buczek, członek KKK PIIB, dr hab. Joanna Smarż prof. UTH
 
 
 
mgr inż. Tomasz Grzeszczak, członek KKK PIIB, dr inż. Stefan Szałkowski, członek KKK PIIB, mgr inż. Lech Mrowicki, członek KKK PIIB, mgr inż. Piotr Koczwara, członek KKK PIIB

 

Następnie Stanisław Żurawski – pracownik biura Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB administrujący system informatyczny wspierający obsługę sesji egzaminacyjnych – przedstawił informacje o wykorzystaniu systemu informatycznego SESZAT. Omówiono również przygotowania do XXXVIII sesji egzaminacyjnej, w tym harmonogram przebiegu sesji jesiennej. 

mgr inż. Stanisław Żurawski

 

Kolejnym punktem obrad było omówienie planu działań i prac przygotowawczych do XXI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB. Wzorem ubiegłych lat pierwsze sprawozdania organów statutowych powinny być przygotowane do połowy lutego 2022 r.

W trakcie posiedzenia omówiono również bieżące sprawy dotyczące prac Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.

 

 

Tekst: mgr inż. Krzysztof Latoszek
przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB

 

Fot.: Karolina Pieprzyk-Pogoda