Polska Izba Inżynierów Budownictwa objęła patronatem publikację „Praktyczny poradnik dla inwestora” – budowlany proces inwestycyjny od aspiracji do zamieszkania, opracowany i wydany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddział Warszawski. Autorami publikacji są inżynierowie Mariusz Okuń, Rafał Dybicz, Adam Baryłka.

 

Poradnik tego typu wpisuje się w organizowany przez nasz samorząd zawodowy Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa (więcej o tym wydarzeniu na www.dzieninzyniera.pl). W związku z tym PIIB roześle po jednym egzemplarzu poradnika do wszystkich organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej.

 

Od autorów:

„Inwestycja budowlana to ciąg następujących po sobie czynności i działań, a sukces olejnych etapów zależy od pomyślnego przejścia poprzednich. Proces ten jest stosunkowo długi i często skomplikowany, wymagający zaangażowania wielu osób  i instytucji. (…) Podczas procesu budowlanego inwestor będzie musiał stawić czoło wielu regulacjom prawnym, urzędom i instytucjom. Stanie w obliczu wyboru koncepcji, systemu budowy, materiałów i rozwiązań, począwszy od fazy przygotowawczej i planowania, poprzez złożone i mocno sformalizowane kwestie związane z projektowaniem, wymagające poruszania się wśród aktów prawa, po kluczowy etap realizacji, a następnie zakończenia robót budowlanych i procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Pojawi się konieczność zatrudnienia architekta, projektantów branżowych (konstruktora, projektanta instalacji sanitarnych, elektrycznych, automatyki), kierownika budowy, niekiedy inspektora nadzoru inwestorskiego.

Celem niniejszego poradnika jest przybliżenie przebiegu całego procesu inwestycyjnego, usystematyzowanie kolejnych etapów i ułatwienie ich organizacji.  To zawarta w pigułce pomoc w sprawnym przejściu przez budowę, od pomysłu na dom do radości z jego eksploatacji.”

 

Poradnik można nabyć w e-sklepie Wydawnictwa PIIB.