W dwudniowym, interaktywnym spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób. Uczestnicy szkolenia uzyskali odpowiedzi na pytania przesłane wcześniej drogą mailową do KROZ i KSD.

 

Szkolenie przygotowane dla wszystkich sędziów i rzeczników Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się 27–28 maja br. za pośrednictwem platformy internetowej. Spotkanie zostało zorganizowane przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, z pomocą Krajowego Biura PIIB.

Celem szkolenia była bieżąca weryfikacja najczęściej popełnianych błędów w trakcie postępowań prowadzonych przez rzeczników i OSD oraz udzielenie odpowiedzi na liczne pytania kierowane wcześniej do KROZ i KSD.

Transmisja online, bezpośrednio z siedziby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, rozpoczęła się 27 maja o godzinie 16:00. Marian Zdunek, przewodniczący KSD, rozpoczął spotkanie, a następnie głos zabrała Agnieszka Jońca, KROZ – koordynator. W dalszej kolejności prelegenci – mecenas Jolanta Szewczyk oraz mecenas Krzysztof Zając skupili się na temacie: „Najczęściej popełniane błędy w prowadzonych postępowaniach przez rzeczników i sędziów.” Pierwszy dzień narady szkoleniowej zakończył się o godzinie 19:00.

 

W trakcie kolejnego dnia w godzinach 10:00–15:00 prelegenci odpowiadali na pytania i omawiali zagadnienia przesłane wcześniej drogą mailową. Poruszana była również tematyka związana z mediacjami, jako że uczestnikami szkolenia byli również mediatorzy i przedstawiciele Komisji ds. Etyki Krajowej Rady PIIB.

W trakcie szkolenia była możliwość zadawania pytań na bieżąco – również w trakcie wypowiedzi, co zwiększyło interaktywność spotkania, które skupiło w pierwszym dniu 235 uczestników, zaś w drugim – 208 osób.

 

Organizatorzy zapewnili również możliwość odtworzenia całości nagrania ze szkolenia tym osobom, które nie mogły uczestniczyć bezpośrednio w wydarzeniu. Retransmisja była dostępna 8–15 czerwca, a skorzystało z niej 59 uczestników.

Organizatorzy, Marian Zdunek, przewodniczący KSD, i Agnieszka Jońca, KROZ – koordynator, serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za obecność, jak również Prezesowi PIIB i dyrekcji biura za przychylność oraz pomoc w organizacji.

 

Na zdjęciu od lewej: KROZ koordynator - Agnieszka Jońca, przewodniczący KSD KR PIIB - Marian Zdunek, mec. Jolanta Szewczyk, mec Krzysztof Zając.

 

Tekst: Marian Zdunek, przewodniczący KSD KR PIIB
Fot. Biuro KSD KR PIIB