W wydarzeniu wzięło udział 82 uczniów z 38 polskich szkół budowlanych. Podczas uroczystego zakończenia przyznano nagrody indywidualne oraz dla najlepszych szkół. 

 

Finał Centralny XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych organizowanej przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odbył się 17 kwietnia w Państwowych Szkołach Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku.


Polska Izba Inżynierów Budownictwa sprawuje patronat zawodowy nad wydarzeniem. W imieniu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, nagrodę główną dla najlepszej ze szkół wręczył Roman Lulis, przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W trakcie swojego wystąpienia opowiedział krótko o pracy inżyniera budownictwa i funkcjonowaniu PIIB. Podkreślił, jak ważny w tym zawodzie jest ciągły rozwój i korzystanie z możliwości, które dają dodatkowe szkolenia.

Podczas wydarzenia przyznano nagrody indywidualne dla najlepszych uczestników Finału Centralnego XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Wyróżniona została najlepsza trójka uczniów:

  • I miejsce – Adrian Ciura z Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych w Warszawie (72 pkt)
  • II miejsce – Marek Pęchorzewski z Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni (68,5 pkt)
  • III miejsce – Maciej Koniec z Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy (67,5 pkt)

 

Wyróżnione zostały także najlepsze szkoły, których uczniowie brali udział w Finale Centralnym XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych:

  • I miejsce - Puchar Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Limanowej,
  • II miejsce - Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego dla Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych w Warszawie,
  • III miejsce - Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze.

Powołana w 1987 roku Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych stanowi kontynuację organizowanego od 1982 roku w średnich szkołach budowlanych Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych i jest olimpiadą tematyczną związaną z dziedziną wiedzy budowlanej. Uczestnicy to uczniowie polskich szkół ponadpodstawowych (w szczególności techników i branżowych szkół II stopnia, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości), którzy są zainteresowani tematyką związaną z budownictwem. W pierwszej kolejności przystępują do etapu szkolnego. Następnie najlepsi uczniowie mają możliwość udziału w zawodach okręgowych. Trzecim i ostatnim stopniem olimpiady jest finał centralny.

 

Więcej informacji na stronie: www.olimpiadabudowlana.pl
Film z uroczystości: https://tiny.pl/rsrw7

 

Tekst: Joanna Karwat
Fot.: Mirosław Popek, Robert Wroński, Andrzej Oniszczuk