Informujemy, że na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa umieszczone zostały nowe dokumenty dotyczące usług transgranicznych.

Inżynier budownictwa będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii, posiadający kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa w swoim kraju (tj. kraju pochodzenia), który prowadzi działalność zgodną z prawem w innym państwie członkowskim, ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenie w formie pliku PDF do pobrania i wytyczne związane ze świadczeniem usługi transgranicznej znajdują się na stronie internetowej PIIB w zakładce:
https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/uslugi-transgraniczne

Dokumenty dostępne są w języku polskim i angielskim.

 

Tekst: Joanna Karwat
Fot.: stock.adobe.com/Artem Shadrin