Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Edmunda (Macieja) Janica

Członka Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, wieloletniego Delegata na Zjazdy Krajowe i Okręgowe.

 

Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia

składa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa