Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

inż. Tadeusza Miksy

Członka Prezydium Rady ŁOIIB oraz członka Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB.

 

Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia

składa Krajowa Rada oraz Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa