Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii zaprasza do wypełnienia ankiety, której celem jest pozyskanie informacji od podmiotów polskiej branży budowlanej nt. skali wdrożenia metodyki BIM i doświadczeń w jej użytkowaniu. Informacje posłużą do opracowywania Strategii wdrożenia BIM w Polsce.

 

Ankieta jest adresowana do interesariuszy publicznych i prywatnych rynku budowlanego.

Link do ankiety będzie aktywny do 31 marca 2021 r.

https://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_0NvNRvtTww927sy

 

Ankieta jest kontynuacją sond tworzonych w ramach projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”. Omówienie wyników pozostałych ankiet, a także inne dokumenty wypracowane w trakcie trwania projektu, znajdą Państwo w podsumowaniu projektu pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/cyfryzacja-procesu-budowlanego-w-polsce--zakonczenie-projektu

 

Tekst: Joanna Karwat

Fot.: stock.adobe.com/kokliang1981