Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zawartością najnowszego wydania miesięcznika.

W marcowym numerze magazynu znajdziecie Państwo m.in. następujące artykuły:

  • Kontrole 5-letnie budynku - termin i zakres
  • Czym jest projekt budowlany
  • Wdrażanie BIM w Polsce
  • Prowadzenie dzienników budowy i montażu
  • Sprężone konstrukcje stropowe
  • Mapa do celów projektowych po zmianach przepisów
  • Oddziaływanie inwestycji na środowisko a proces budowlany
  • Wykorzystujmy deszczówkę

Więcej szczegółów: e-sklep.

Członkowie PIIB mają dostęp do najnowszych i archiwalnych wydań czasopisma poprzez portal członkowski.
Co ważne, aktywowany został dostęp do nowoczesnej wersji elektronicznej - wystarczy wybrać jedną z opcji w portalu członkowskim. 

 

 Koleżanki i Koledzy,

Za oknami końcówka pięknej zimy, której uroków nie można było w pełni docenić ze względu
na covidowe ograniczenia. Nic więc dziwnego, że myśli wybiegają ku wiośnie. I chociaż ludowe porzekadła ostrzegają o marcowym, pogodowym garncu i skłonnym do zaskakujących zwrotów kwietniu, to duchem jesteśmy już przy wiośnie, a może i lecie.

 

Z takim bowiem wyprzedzeniem izba pracuje nad już XX Zjazdem Krajowym, który powinien odbyć się w czerwcu, a poprzedzi go 16 zjazdów okręgowych w marcu i kwietniu. Podsumujemy rok 2020, prawie w całości dotknięty zmaganiami z koronawirusem, który wciąż pozostaje wyzwaniem dla gospodarki i życia społecznego, dotyka naszego życia rodzinnego i osobistego, czasami bezpośrednio i bardzo boleśnie.

 

Jak sobie z tą sytuacją radzimy? Co w działalności samorządu należało zmienić już, a co warto zmienić jeszcze? Takie pytania zadajemy sobie z myślą o tym, jak te kwestie – najprawdopodobniej znów zdalnie – przedyskutować i sprowadzić do właściwych wniosków. W tle wraca pytanie o komunikację między nami i możliwości wykorzystania potencjału, jaki ma ponadstutysięczna grupa profesjonalistów.

 

Warunki pracy w pandemii przyspieszyły cyfryzację wielu dziedzin życia. Jesteśmy najbardziej zainteresowani technicznymi jej aspektami, czyli przede wszystkim BIM. Mamy strategię działania w tej sprawie, kompetentną Komisję ds. BIM, rosnącą liczbę publikacji w naszym wydawnictwie, staramy się też aktywnie reagować na pozaizbowe inicjatywy dotyczące szeroko rozumianej cyfryzacji. Nasi przedstawiciele pracują w ministerialnym zespole cyfryzującym procedury administracyjne.

 

Materia jest trudna i chętnie widzielibyśmy przysłowiowe światełko w tym tunelu, ale może już teraz warto się także zastanawiać, czym daleko posunięta cyfryzacja w budownictwie może skutkować, m.in. w uprawianiu naszego zawodu. Myślę o postępach w rozwoju tzw. sztucznej inteligencji i jej konfrontacji z ludzką kreatywnością, np. w projektowaniu obiektów i procesów. Inżynierowie działają w obszarach silnie zmatematyzowanych, zdominowanych przez algorytmy, normy i procedury, często wsparte autorytetem stanowionego prawa. Obszary te są predestynowane do tego, aby je oprogramować, zautomatyzować, zrobotyzować i przekazać w zarząd sztucznej inteligencji. Ma to swoje dobre strony: zwiększa niezawodność, efektywność, uwalnia ludzi od niebezpiecznej lub tylko uciążliwej pracy. Z drugiej strony wpływa na warsztat pracy wielu zawodów i w konsekwencji te zawody zmienia, potrafi wręcz odwrócić dotychczasowe hierarchie.

 

Pocieszająca prawda o sztucznej inteligencji jest jednak i taka, że nie będzie ona nigdy mądrzejsza od tych, którzy ją tworzą, jakkolwiek jej działanie będzie coraz bardziej skomplikowane i wiadome coraz węższej grupie specjalistów. Gdzie wtedy będzie inżynieria budowlana? Gdzie ulokuje się kreatywność inżynierów budownictwa? Co będziemy rozumieć pod tymi bliskimi nam określeniami?

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński

prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Fot. Marek Jaśkiewicz/Agencja Poziom