Politechnika Warszawska zaprasza do bezpłatnego udziału online w seminarium pt. „Problematyka Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Strategicznym Projekcie Badawczym Politechniki Warszawskiej” organizowanym przez międzywydziałowy zespół PW.

 

Podczas seminarium przedstawione zostaną wyniki Strategicznego Projektu Badawczego Politechniki Warszawskiej pt. „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”, aktualności dotyczące problematyki GOZ w pracach Komisji Europejskiej oraz propozycje rozwoju badań w zakresie GOZ. Zaplanowano m.in. wystąpienia ma temat GOZ w biogazowniach przetwarzających odpady komunalne oraz oczyszczalniach ścieków, Bezodpadowej Energetyki Węglowej, potencjału i zagrożeń związanych ze skojarzonym wykorzystaniem produktów ubocznych.
Organizatorzy seminarium zapraszają do udziału naukowców, studentów i inżynierów zainteresowanych tematyką GOZ.

 

Termin: 2 marca 2021 r. godz. 13.00

 

Seminarium zostało objęte patronatem honorowym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Politechnikę Warszawską.