Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) organizuje w dniach 09-10.12.2020 na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii (BMWi) konferencję online pt. „Renowacja i konserwacja zabytków – spotkanie z przedstawicielami branży w Niemczech.

Podczas dwudniowej konferencji eksperci z branży omówią aktualne ważne tematy w zakresie prowadzonych badań, rozwiązań, trendów w branży renowacji i konserwacji zabytków, a także zaprezentowane zostaną niemieckie rozwiązania technologiczne oraz projekty referencyjne zrealizowane w Niemczech. Spotkanie będzie stanowiło okazję do poznania nowych technologii i trendów oraz wymiany doświadczeń.


Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie. Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji: zgłoszenie udziału, program wydarzenia.