Spotkanie w trybie wideokonferencji, które odbyło się 10 listopada br., poprowadzili Andrzej Pawłowski, przewodniczący Komisji ds. komunikacji społecznej oraz Aneta Grinberg-Iwańska, prezes Wydawnictwa PIIB i redaktor naczelna „Inżyniera Budownictwa”.

Rozpoczęto od przedstawienia nowej struktury biura prasowego PIIB oraz osób odpowiedzialnych za kontakty z mediami, obsługę profilu FB PIIB oraz strony internetowej PIIB. Wyjaśniono, że nowy zespół prasowy należy obecnie do struktur Wydawnictwa PIIB, co umożliwi lepszą synergię różnych kanałów przekazywania informacji i opinii.
– Dobrze rozumieją to niektórzy członkowie naszej komisji, występując w dodatkowej roli redaktorów treści publikowanych na profilu FB PIIB i w innych izbowych mediach – zaznaczył Andrzej Pawłowski.

 

Następnie omówiono wstępny schemat przygotowań do planowanego na wiosnę 2021 r. ogólnopolskiego wydarzenia – akcji „Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu – porozmawiaj o tym z inżynierem budownictwa”. Uczestniczący w spotkaniu Zbigniew Kledyński, prezes PIIB, zachęcał, by wszystkie okręgowe izby włączyły się do akcji.

 

Kolejny punkt spotkania dotyczył planów Wydawnictwa PIIB na 2021 r. Aneta Grinberg-Iwańska przedstawiła szczegóły związane z uruchomieniem e-sklepu, w którym dostępne są już wszystkie tytuły wydawnictwa i omówiła trwającą integrację platformy do e-wydań z serwisem www.inzynierbudownictwa.pl. Redaktor naczelna wspomniała także o tym, że styczniowe wydanie miesięcznika „Inżynier Budownictwa” będzie miało już nową, bardziej nowoczesną szatę graficzną.

 

Ostatnie w tym roku spotkanie KKS PIIB było okazją do podsumowań i oceny dotychczasowych działań. W związku z tym do wszystkich uczestników spotkania wysłano specjalną ankietę. Uwzględniono w niej wygląd i zawartość strony internetowej PIIB wraz z portalem dla członków, szatę graficzną i poziom merytoryczny magazynów („Inżynier Budownictwa”, „Przewodnik projektanta”) oraz serwisów internetowych: www.izbudujemy.pl, www.inzynierbudownictwa.pl, www.kreatorbudownictwaroku.pl.

 

Tekst: Joanna Karwat