alt2 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB on-line. W czasie obrad podjęto tematy dotyczące m.in.  szkoleń e-learningowych i szkoleń on-line.

Obrady Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB prowadził Adam Rak, przewodniczący  komisji. Na początku posiedzenia uczestnicy rozmawiali o szkoleniach e-learningowych dostępnych na portalu PIIB.  Omówiono także propozycje nowych tematów szkoleniowych.

Następnie dyskutowano o szkoleniach on-line, które zostały wprowadzone w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i zawieszeniem szkoleń prowadzonych w trybie audytoryjnym. Szkolenia te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród członków samorządu zawodowego. Jako pierwsza szkolenia on-line wprowadziła Mazowiecka OIIB i udostępniła je wszystkich członkom PIIB. Następnie ten typ szkoleń wprowadziła Śląska, Łódzka, Podkarpacka, Opolska i Lubelska OIIB.

altPrzewodniczący Komisji ds. Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowych w Mazowieckiej OIIB Dariusz Karolak zreferował jak przedstawia się organizacja szkoleń on-line w Mazowieckiej OIIB. Do czerwca z 22 przeprowadzonych szkoleń skorzystało 12 339 osób. Tematyka szkoleń cieszy się różnym zainteresowaniem. Jak podał przewodniczący w szkoleniach dotyczących prawa budowlanego uczestniczyło ok. 1 tys. osób, ale bywają szkolenia, kiedy liczebność jest mniejsza. Mazowiecka OIIB planuje utrzymanie tego typu szkoleń po wakacjach z założeniem 2 szkoleń tygodniowo.

Członkowie komisji mówili także o koordynacji planowanych przez okręgowe izby szkoleń, zasadach planowania szkoleń na portalu PIIB oraz szkoleniach zamieszczanych na portalach okręgowych izb.

Dyrektor Krajowego Biura PIIB Adam Kuśmierczyk omówił system monitorowania szkoleń na portalu PIIB. To dzięki portalowi PIIB szkolenia on-line organizowane przez okręgowe izby są dostępne dla wszystkich członków samorządu zawodowego. Jedynie Mazowiecka OIIB ma swoją platformę, na której zamieszcza przygotowaną ofertę. Dyrektor KB PIIB przekazał informacje o pracach informatycznych prowadzonych przez biuro obecnie oraz planowanych w najbliższej przyszłości. Wspominał m.in. o systemie Seszat wspomagającym organizację sesji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane, o systemie wsparcia rejestracji kandydatów na uprawnienia budowlane, przebudowie strony internetowej PIIB, systemie szkoleń on-line, który został wdrożony w marcu i trwa jego intensywna rozbudowa, elektronicznym systemie obsługi zjazdów i posiedzeń oraz opracowaniu aplikacji mobilnej. A. Kuśmierczyk nadmienił także, że został wprowadzony elektroniczny system powiadamiania wszystkich członków samorządu zawodowego o szkoleniach planowanych przez okręgowe izby. W każdy piątek wszyscy członkowie otrzymują stosownego e-maila.

altO szkoleniach i kursach proponowanych przez TV Dolnośląskiej OIIB powiedział Marek Kaliński. Od marca tego roku udostępniono 19 nowych wykładów i odnotowano ponad 20 tys. odsłon. Z tej formy doskonalenia zawodowego może korzystać także każdy członek samorządu zawodowego.

Uczestnicy posiedzenia omówili także wnioski zgłoszone podczas zjazdów sprawozdawczych okręgowych izb i kierowane do Krajowej Rady w zakresie szkoleń.

Przewodniczący KUDZ Adam Rak nawiązał również do prenumeraty czasopism branżowych, jaką prowadzą okręgowe izby. Zagadnieniem tym zajmowała się komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi PIIB. Jej przewodniczący  Zygmunt Rawicki zwrócił się do okręgowych izb o stosowne dane, a zestawienie otrzymanych materiałów przygotował – Józef Kluska, członek komisji. W opracowaniu znalazły się m.in. informacje jakie czasopisma są prenumerowane i jak przedstawia się dofinansowanie ze strony okręgowych izb.

A. Rak odniósł się także do okręgowych biuletynów i ewentualności zamieszczania na ich łamach publikacji branżowych i specjalistycznych w ramach podnoszenia kwalifikacji przez członków samorządu  zawodowego.