XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy  Mazowieckiej OIIB odbywa się w tym roku od 12  maja od godz. 11.00 do  14 maja do godz. 11.00. W związku z nowym trybem przeprowadzania okręgowego zjazdu w Mazowieckiej OIIB zostały wcześniej wprowadzone odpowiednie przygotowania. Zaproszenia e-mailowe do delegatów wraz z materiałami zjazdowymi wysłano 28 kwietnia br. Następnie 30 kwietnia br. pocztą tradycyjną przekazano materiały zjazdowe na nośniku elektronicznym wraz pakietem zjazdowym, czyli maseczkami ochronnymi oraz żelem do dezynfekcji dłoni.

Aby ułatwić delegatom udział w zjeździe prowadzonym nowym trybem zdecydowano o przeprowadzeniu zjazdu testowego, który odbywał się od 4 do 11 maja br. Wcześniej wysłano wszystkim e-maile z filmem instruktażowym przedstawiającym procedurę głosowania zaprezentowaną przez Mariusza Okunia, sekretarza OR MOIIB.

Z uwagi na formułę procedowania Przewodniczący Rady MOIIB Roman Lulis zaprezentował działania izby podczas wystąpienia video, które udostępniono wszystkim delegatom. Podobnie, sprawozdania poszczególnych organów izby, zaprezentowali ich przewodniczący.

12 maja br., zgodnie z regulaminem, został wysłany e-mail z przypomnieniem o rozpoczynającym się XIX Zjeździe Sprawozdawczym MOIIB.

Obecnie trwa głosowanie, składane są wnioski zjazdowe, które zgodnie z regulaminem będą przekazane do rozpatrzenia przez okręgową radę.