altPolecamy  szkolenia on-line przygotowane dla wszystkich członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przez  Mazowiecką i Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Poniżej znajduje się harmonogram zaplanowanych transmisji  szkoleń.

Informacja o bieżących szkoleniach i retransmisjach dostępna jest zawsze na stronie >> Aktualne Szkolenia

MAZOWIECKA  OKRĘGOWA  IZBA  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA

Poniżej link do strony Mazowieckiej OIIB, gdzie podano terminy i tematykę najbliższych szkoleń on-line wraz z możliwością rejestracji na poszczególne szkolenia: https://maz.piib.org.pl/doskonalenie-zawodowe/online

Harmonogram transmisji on-line organizowanych przez MOIIB

 1. Określenie wartości zamówienia, problemy z prawidłowym jej oszacowaniem.

Data: 5.05.2020 r. godz. 11.00 – 15.00

 1. Cyfrowe Zarządzanie Dokumentacją Budowy Przy Użyciu Wspólnej Platformy Wymiany Danych i Informacji (CDE).

Data: 7.05.2020 r. godz. 11.00 – 15.00

 

 1. Pełnienie samodzielnej funkcji projektanta – błędy projektowe, prawo autorskie do projektu budowlanego i pojęcie wad w dokumentacji projektowej.

Data: 12.05.2020 r. godz. 11.00 – 15.00

 

 1. PEWNOŚĆ SIEBIE w czasach niepewności.

Data: 14.05.2020 r. godz. 11.00 – 15.00

 

 1. ZAANGAŻOWANIE - czy łatwo się poddaję? (WG MODELU 4C) – narzędzia wzmacniania siły i odporności psychicznej.

Data: 19.05.2020 r. godz. 11.00 – 15.00

 

 1. Nowe Prawo budowlane Q & A.

Data: 21.05.2020 r. godz. 11.00 – 15.00

 

 1. Rola Kierownika budowy w procesie inwestycyjnym – obowiązki i odpowiedzialność.

Data: 26.05.2020 r. godz. 11.00 – 15.00

 

 1. Akademia Menadżera - Konstruktywna informacja zwrotna i egzekwowanie zadań.

Data: 28.05.2020 r. godz. 14.00 – 18.00

 

ŚLĄSKA  OKRĘGOWA  IZBA  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

Zapisu na szkolenie można dokonać w portalu członkowskim PIIB (na stronie https://piib.org.pl/|) w zakładce szkolenia on-line.

Potwierdzenie zapisania się na wybrane szkolenie wraz z linkiem dostępowym do szkolenia otrzymacie Państwo na adres e-mail zapisany w portalu członkowskim PIIB.

 1. Bezpieczeństwo pracy podczas robót budowlanych w świetle obowiązujących przepisów – przygotowanie pracowników do pracy, organizacja robót, wypadki.

Data: 6.05.2020 r.  godz. 10.00 – 14.00

Prelegent:  Anetta Ranosz, nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

 1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Procedury wymagane przy zakończeniu budowy i przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania w świetle ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Prawo budowlane, która wejdzie w życie 19 września 2020 roku, a także z uwzględnieniem przepisów związanych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Data: 20.05.2020  r. godz. 10.00 – 14.00

Prelegent: Tomasz Radziewski.

 1. Stosowanie przepisów przeciwpożarowych i ich interpretacja w trakcie współpracy pomiędzy inwestorem, projektantem i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania nowych oraz przeprojektowywania istniejących budynków.

Data: 28.05.2020  r. godz. 10.00 – 14.00

Prelegent: st. bryg. mgr inż. Mariusz Karolczyk – Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych od 2002 roku Nr upr. 444/2002 Do stycznia 2020 roku Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.