Głównym tematem posiedzenia była problematyka e-learningu, jako jednej z form doskonalenia zawodowego. W pierwszej części obrad przyjęto zmodyfikowane formularze dotyczące formy i zakresu sprawozdań podsumowujących doskonalenie zawodowe, prowadzone w okręgowych izbach inżynierów budownictwa za 2019 r. Zalecano m.in. zamieszczać w sprawozdaniach także informacje o szkoleniach – projektach szkoleniowych realizowanych wspólnie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi lub ze środków unijnych.  

W części zasadniczej spotkania dokonano analizy tematycznej szkoleń e-learningowych dostępnych na portalu PIIB. Podjęcie tego tematu było także realizacją przyjętego przez ostatni Krajowy Zjazd PIIB, dotyczącego zwiększenia liczby dostępnych kursów e-learningowych. Analizując zakres tematów e-learningowych, które już są prezentowane na stronie PIIB, wskazano, że 27 tematów, które są dostępne można przypisać do branż: budownictwo drogowe (2), budownictwo mostowe (4), budownictwo ogólne (14), instalacje elektryczne (6), instalacje sanitarne (1). Pozostałe tematy obejmują takie kategorie jak Eurokody i normy (3), BHP (3) i zagadnienia prawne (2).

Wśród już prezentowanych szkoleń e-learningowych brak jest tematów dla branży telekomunikacyjnej, kolejowej, budownictwa hydrotechnicznego oraz zbyt mało jest dla budownictwa drogowego, czy instalacji sanitarnych. Wskazane byłoby, aby na portalu PIIB znalazły się tematy obejmujące zagadnienia dla kilku branż, np. nowe technologie prowadzenia prac wyburzeniowych, prawa wodnego, BIM. Członkowie komisji, zgłosili kilkanaście nowych tematów szkoleniowych.

Na posiedzeniu zainaugurowano także temat monitorowania szkoleń w systemie BUD-INFO. Wskazano na konieczność rozbudowy systemu o możliwości zarządzania szkoleniami, elektronicznego ich dokumentowania i monitorowania. Uczestniczący w obradach Adam Kuśmierczyk, dyrektor Krajowego Biura PIIB zadeklarował, pomoc w tym zakresie.

W posiedzeniu uczestniczyła także Aneta Grinberg-Iwańska, redaktor naczelna czasopisma „Inżynier Budownictwa”.