Nagrody są przyznawane corocznie, według kategorii:

  • prace inżynierskie - maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
  • prace magisterskie - maksymalnie 12 nagród w formie statuetek;
  • rozprawy doktorskie - maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
  • krajowe publikacje - maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek.

Wnioski wraz z dokumentami można składać do 30 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu do ministerstwa).
Więcej informacji na stronie: gov.pl/inwestycje-rozwoj.