Okręgowe Zjazdy Sprawozdawcze rozpoczęte! Drukuj
wtorek, 12 maja 2020

alt11 maja 2020 r. rozpoczął się XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy w Opolskiej OIIB, rozpoczynający tym samym tegoroczne zjazdy w okręgowych izbach naszego samorządu. Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce i wprowadzone obostrzenia, zaplanowane wcześniej na kwiecień zjazdy zostały odwołane.

Pandemia koronawirusa w Polsce i obowiązujące ograniczenia przyczyniły się do odwołania przez okręgowe izby inżynierów budownictwa tegorocznych zjazdów sprawozdawczych  w kwietniu. Wprowadzona w życie ustawa z 31 marca 2020 r. tzw. antykryzysowa umożliwiła w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, aby kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne podejmowały uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. Uchwała podjęta we wspomnianych  trybach jest ważna, gdy wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego organu.  Stosowne przepisy zostały umieszczone w art. 14h. 1. ustawy. 

Zapisy ustawy umożliwiły także rozpoczęcie przygotowań do okręgowych zjazdów przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w innym niż pierwotnie przewidywano wcześniej terminie.

Pierwszy tegoroczny okręgowy zjazd sprawozdawczy rozpoczął się 11 maja br. w Opolskiej OIIB o godz. 11.00. Wcześniej  Okręgowa Rada OPL OIIB podjęła uchwałę o zorganizowaniu XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Opolskiej OIIB w trybie obiegowym z wykorzystaniem do głosowania portalu PIIB.

Z odpowiednim wyprzedzeniem przekazano sprawozdania organów statutowych izby, wraz z ich załącznikami, projekt budżetu i plan działania na 2020 r. Dokumentacja ta została także zamieszczona na stronie internetowej Opolskiej  OIIB oraz na portalu PIIB. Wszyscy delegaci, a jest ich 105, potwierdzili otrzymanie materiałów zjazdowych oraz posiadają aktywne konta na portalu PIIB.

Obrady zjazdu potrwają od 11 maja 2020 r. od godz. 11.00 do 16 maja 2020 r. do godz. 11.00. Do głosowania poddano 12 projektów uchwał. Delegaci mają także możliwość składania wniosków zjazdowych kierowanych do organów izby. Obecnie trwa głosowanie.

Życzymy powodzenia Koleżankom i Kolegom z Opolskiej OIIB!