Inżynierowie budownictwa przystąpili do Partnerstwa na rzecz dostępności Drukuj
czwartek, 25 kwietnia 2019

25 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyła się uroczystość, podczas której kolejne podmioty  podpisały deklarację przystąpienia do Partnerstwa na rzecz dostępności. W imieniu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa akt podpisała Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB.

 

W związku z realizacją Programu Dostępność Plus  potrzebne jest  podjęcie kompleksowych działań w obszarze dostępności przestrzeni publicznej, towarów oraz usług. Niezbędny jest wspólny wysiłek wszystkich, tj. administracji rządowej, samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Do współpracy tej swój akces zgłosiła Polska Izba Inżynierów Budownictwa w celu podjęcia działań mających na celu poprawę jakość życia wszystkich obywateli, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. W imieniu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa deklarację przystąpienia do Partnerstwa na rzecz dostępności podpisała Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB.

W spotkaniu udział wzięła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Sygnatariusze dokumentu będą kierować się ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążyć do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.

 

fot. Norbert Guliński