IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB Drukuj
wtorek, 15 czerwca 2010

W dniach 18-19 czerwca 2010 r. w warszawskim hotelu Novotel odbędzie się IX Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W czasie obrad zostaną wybrane nowe władze PIIB na III kadencję przypadającą na lata 2010-2014.

.

Tegoroczny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zgromadzi prawie dwustu delegatów ze wszystkich 16 okręgowych izb inżynierskich działających w kraju. W obradach udział wezmą także zaproszeni posłowie RP, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Ministerstwa Gospodarki, stowarzyszeń naukowo-technicznych, samorządów zawodowych. W zjeździe uczestniczyć będą reprezentanci organizacji zrzeszających inżynierów budownictwa za granica, m.in. ECEC – the European Chamber of Engineers Council, Chaber of Engineers in the Investment & Design.

Obrady IX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB otworzy prezes Izby - profesor Zbigniew Grabowski. W czasie obrad zjazdowych zostanie podsumowana działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w Polsce w 2009 r., nastąpi przedstawienie sprawozdań wszystkich organów Izby i udzielenie im absolutorium. Ważnym akcentem spotkania będzie wybór nowych władz PIIB na III kadencję przypadającą na lata 2010-2014 r. Wybory zaplanowano na godziny popołudniowe pierwszego dnia zjazdu.