Uchwała Nr 8/R/08 Krajowej Rady PIIB z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Wnioskowej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Drukuj
sobota, 27 września 2008

załącznik do uchwały

Uchwała Nr 8/R/08

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia  10 września 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Wnioskowej Krajowej Rady

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

§ 1.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje Komisję Wnioskową w składzie:
1)    Zenon Naskręt – Dolnośląska OIIB,
2)    Grażyna Staroń - Kujawsko-Pomorska OIIB,
3)    Tadeusz Cichosz – Lubelska OIIB,
4)    Jolanta Herma – Lubuska OIIB,
5)    Kazimierz Jakubowski – Łódzka OIIB,
6)    Józef Szostak – Małopolska OIIB,
7)    Edward Groniecki – Mazowiecka OIIB,
8)    Jan Mizera – Opolska OIIB,
9)    Jerzy Kubiński – Podkarpacka OIIB,
10)    Lucyna Huryn – Podlaska OIIB,
11)    Piotr Korczak – Pomorska OIIB,
12)    Marek Tarnowski – Śląska OIIB,
13)    Andrzej Pawelec – Świętokrzyska OIIB,
14)    Andrzej Stasiorowski – Warmińsko-Mazurska OIIB,
15)    Jacek Skarżewski – Wielkopolska  OIIB,
16)    Andrzej Miłoszewski – Zachodniopomorska OIIB.

§ 2.

Zadania i zasady działania Komisji Wnioskowej Krajowej Rady określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zaleca okręgowym radom powołanie okręgowych komisji wnioskowych.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Poprawiony: czwartek, 20 listopada 2008