Uchwała nr 7/R/08 Krajowej Rady PIIB z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wydawania zaświadczeń potwierdzających przynależność do organów samorządu zawodowego Drukuj
środa, 28 maja 2008

Uchwała nr 7/R/08

 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie wydawania zaświadczeń potwierdzających przynależność do organów samorządu zawodowego


Na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) w sprawie wydawania zaświadczeń potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuje się Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa do wydawania oryginałów zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego, potwierdzających przynależność członków do samorządu zawodowego, w ilości określonej we wniosku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Okręgowym Izbom Inżynierów Budownictwa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Poprawiony: środa, 04 czerwca 2008