Uchwała nr 5/R/08 Krajowej Rady PIIB z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Drukuj
środa, 28 maja 2008

Uchwała nr 5/R/08

 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

§ 1.

Krajowa Rada przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


ZŁOTĄ:

- na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiej IIB
  Panu Janowi Garlińskiemu                       WAM/BO/0627/01
  Panu Krzysztofowi Prymasowi                 WAM/BO/2151/01

- na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Opolskiej IIB
  Panu Tadeuszowi Tarczyńskiemu              OPL/BO/0100/03

- na wniosek Okręgowej Rady Śląskiej IIB
  Panu Zbisławowi Hadrianowi                  SLK/BM/4803/01
  Pani Teresie Skowrońskiej                         SLK/IE/7233/01

- na wniosek VII Zjazdu Podlaskiej Okręgowej IIB
  Panu Edwardowi Szczurzewskiemu           PDL/WM/1484/01
 

SREBRNĄ:
 
- na wniosek Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej IIB
  Panu Januszowi Stadnikowi                       WAM/BO/2498/01

- na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Kujawsko-Pomorskiej IIB
  Panu Olgierdowi Nagórskiemu                   KUP/BO/1712/01

- na wniosek VII Okręgowego Zjazdu Lubelskiej IIB
  Panu Bartłomiejowi Cieślikowi                  LUB/WM/1983/01
  Panu Wojciechowi Budzyńskiemu             LUB/IE/0006/01
 
- na wniosek Okręgowej Rady Lubelskiej IIB
  Panu Franciszkowi Kowalowi                    LUB/IS/1945/01
  Panu Kazimierzowi Imborowi                   LUB/BO/1177/01
  Panu Józefowi Wiesławowi Pomykale       LUB/BM/0673/01

- na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubelskiej IIB
  Panu Janowi Kukiełce                                 LUB/BD/1434/01
  Panu Wiesławowi Nurkowi                         LUB/BO/0232/01
  Pani Katarzynie Trojanowskiej-Żuk         LUB/BO/0620/01
  Panu Edwardowi Wilczopolskiemu            LUB/BD/0549/01
  Panu Andrzejowi Pichli                               LUB/WM/1685/01

- na wniosek VII Okręgowego Zjazdu Świętokrzyskiej IIB
  Pani Danucie Jamrozik-Szymkiewicz          SWK/BO/0204/01
 
- na wniosek Okręgowej Rady Podlaskiej IIB
  Panu Mikołajowi Maleszy                             PDL/BO/0875/01
  Panu Cezaremu Józefowi Żukowskiemu     PDL/IE/1842/01
 
- na wniosek VII Okręgowego Zjazdu Podlaskiej IIB
  Pani Małgorzacie Micał                                PDL/BO/2049/02

- na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Podlaskiej IIB
  Panu Jakubowi Grzegorczykowi                   PDL/BO/1963/02
  Pani Lucynie Huryn                                      PDL/BO/0473/01
  Panu Sławomirowi Klimko                           PDL/BO/0631/01
  Panu Bogdanowi Laskowskiemu                  PDL/BO/0813/01
  Panu Wiktorowi Ostasiewiczowi                  PDL/IE/1040/01
  Pani Grażynie Sykała                                    PDL/IS/1467/01

- na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Opolskiej IIB
  Panu Marianowi Kraus                                  OPL/IE/0002/01
  Panu Kazimierzowi Kurowskiemu                OPL/BD/0672/01
  Panu Adamowi Skardowskiemu                    OPL/IS/1064/01
  Panu Janowi Mizera                                        OPL/BO/0600/02
  Panu Jerzemu Denkiewiczowi                        OPL/BO/1603/02  

- na wniosek Okręgowej Rady Mazowieckiej IIB
  Panu Markowi Kapeli                                      MAZ/BO/6608/01
  Pani Elżbiecie Andrzejaczek                           MAZ/IS/6976/01
  Panu Grzegorzowi Trybuł                               MAZ/BO/6586/01

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Poprawiony: środa, 04 czerwca 2008