Uchwała nr 4/R/08 Krajowej Rady PIIB z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie ratyfikacji umowy zawartej pomiędzy The Chartered Institute of Building (CIOB) oraz Polską Izbą Inżynierów Budownictwa Drukuj
piątek, 28 marca 2008

Załącznik do Uchwały nr 4/R/08 Krajowej Rady PIIB z dnia 19 marca 2008 r. 

Uchwała nr 4/R/08

 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie ratyfikacji umowy zawartej pomiędzy The Chartered Institute of Building (CIOB) oraz Polską Izbą Inżynierów Budownictwa

 

§ 1.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa akceptuje załączoną umowę zawartą pomiędzy The Chartered Institute of Building (CIOB) oraz Polską Izbą Inżynierów Budownictwa i rekomenduje do realizacji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Poprawiony: wtorek, 01 kwietnia 2008