Uchwała 2/R/08

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 23 stycznia 2008 r.

w sprawie zwołania VII Krajowego  Zjazdu Sprawozdawczego

Polskiej Izby Inżynierów  Budownictwa

 


Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  zwołuje VII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie w dniach 20 i 21 czerwca 2008 r.